0211 - 2023

Đảng viên Đảng Bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sinh hoạt chính trị năm 2023

     Nhằm nâng cao sự hiểu biết của Đảng viên về Bác, về lịch sử dân tộc, Đảng Bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã có đợt sinh hoạt chính trị kết hợp kết nạp Đảng viên mới tại Khu Lăng Bác và Bảo Tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội từ ngày 20 đến 24 tháng 10 năm 2023.
     Đảng Bộ đã tổ chức kết nạp cho hai đảng viên mới là quần chúng Hà Minh Luận và Nguyễn Vĩnh Nghi, các Đảng viên đã rất xúc động và vinh dự khi được kết nạp và tham dự lễ kết nạp tại nơi Trang nghiêm mang đầy ý nghĩa lịch sử.


     Sau Lễ kết nạp, tất cả Đảng viên vào Lăng viếng Bác và di chuyển đến Bảo Tàng Hồ Chí Minh để học tập, tìm hiểu về cuộc đời của Bác

     Tại đây các Đảng viên được tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tài liệu, hiện vật, các phim tư liệu, tác phẩm nghệ thuật được trình bày một cách hệ thống và sinh động. Các Đảng viên cũng được xem trưng bày về đất nước Việt Nam, cuộc đấu tranh và thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
     Điểm cuối của đợt học tập chuyên đề, các Đảng viên tham quan di tích lịch sử Bạch Đằng Giang ( Thủy Nguyên - Hải Phòng)  là địa danh nổi tiếng với 3 trận thủy chiến chống quân xâm lược trong lịch sử nước ta. Những trận chiến đó gắn liền với tên tuổi các bậc hào kiệt: Vua Lê Đại Hành, Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đức Vương Ngô Quyền
     Qua đợt học tập chuyên đề, tìm hiểu về Bác, về lịch sử hào hùng của dân tộc các Đảng viên của Đảng bộ Phú Hòa Tân càng hiểu sâu săc về phong cách, tấm gương đạo đức của Bác, chúng tôi nguyện tăng cường rèn luyện, đoàn kết xây dựng Đảng bộ, xây dựng Đơn vị ngày càng vững mạnh hơn.
Người viết: Lê Thị Thanh Tâm