Quan hệ cổ đôngĐại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 

Tải file tại đây :

Tải file

Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2023 Các biểu mẫu

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 

Tải file tại đây :

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:
 

Tải file tại đây :

Tải file

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 

Tải file tại đây :

Tải file