2411 - 2023

Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 4,6,7,16 quận 11

CÔNG TÁC: phục vụ công tác giảm thất thoát nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.